AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 PDF

Perkara ini dilaporkan secara meluas oleh media Malaysia, tetapi sehingga kini, Menteri Sumber Manusia masih belum bertindak untuk melindungi pekerja daripada dijangkiti Covid, penyakit yang sehingga kini telah mengakibatkan lebih dari Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO bertindak dengan memberi jaminan kepada kita bahawa untuk pekerja, termasuk pekerja migran yang didokumentasikan, Covid adalah penyakit pekerjaan yang diiktiraf di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja dan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri , di mana ini bermaksud semua pekerja yang dilindungi di bawah skim undang-undang ini, jika mereka menjadi mangsa Covid, akan dapat menikmati faedah yang diberikan, termasuk pampasan sekiranya berlaku kematian. Walaubagaimanapun, harus diingat bahawa masih ada sebilangan besar pekerja yang belum dilindungi oleh undang-undang ini pada masa ini. Undang-undang PERKESO ini masih mendiskriminasi pekerja migran yang didokumentasikan, yang kini hanya berhak mendapat manfaat yang jauh lebih rendah berbanding dengan pekerja tempatan.

Author:Gucage Kagakree
Country:Myanmar
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):19 March 2004
Pages:313
PDF File Size:19.72 Mb
ePub File Size:11.3 Mb
ISBN:129-9-33283-305-7
Downloads:4456
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JulkisKeselamatan Sosial Hak Pencen Di bawah Akta Umur Persaraan Minimum , berkuatkuasa mulai 1 Julai , umur persaraan untuk semua pekerja sektor swasta adalah 60 tahun. Majikan yang memaksa pekerja untuk bersara sebelum dia mencapai umur persaraan minimum boleh didenda tidak melebihi RM 10, Walau bagaimanapun, perkara ini tidak termasuk persaraan pilihan di mana umur persaraan dipersetujui dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif atau penamatan kontrak perkhidmatan untuk apa-apa sebab lain selain daripada umur.

Mana-mana umur persaraan dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif yang kurang daripada umur persaraan minimum sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta dianggap tidak sah dan digantikan dengan umur persaraan minimum sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta, iaitu 60 tahun. Keanggotaan KWSP adalah wajib bagi semua pekerja sektor swasta serta pekerja sektor awam yang tidak berpencen. Sumbangan secara sukarela untuk pekerja rumah tangga, pekerja luar, pekerja bergaji, dan pekerja asing juga boleh dilakukan.

Sumbangan pekerja, bergantung kepada umur pekerja, dalam lingkungan antara 5. Caruman KWSP boleh ditarik balik dalam kes berikut: pada umur 55 tahun; dalam kes kecacatan kekal; dalam hal kematian; untuk meninggalkan Malaysia secara kekal.

Pengeluaran dari Akaun 1 adalah mungkin untuk persaraan, pada umur 55 tahun, di mana baki kedua-dua akaun ditarik balik mengikut syarat-syarat berikut: sebagai satu sekaligus; sebagai bayaran berkala; sebagai gabungan sekali gus dan bayaran berkala.

Pengeluaran dari Akaun 2 adalah mungkin apabila orang yang diinsuranskan telah mencapai usia 50 tahun, untuk membiayai perbelanjaan pendidikan atau perubatan bagi orang yang diinsuranskan atau anak-anak.

Faedah tanggungan atau pun pencen penakat ini dibayar kepada orang tanggungan yang layak bagi seseorang yang diinsuranskan yang mati tanpa mengira punca kematian tidak berkaitan dengan pekerjaan. Ia dibayar kepada orang tanggungan yang layak bagi seseorang yang diinsuranskan yang meninggal dunia sebelum mencapai usia 60 tahun dan memenuhi syarat-syarat yang layak untuk pencen penuh atau dikurangkan.

Orang yang sudah meninggal dunia disifatkan telah menamatkan tempoh kualifikasi penuh dan dengan itu layak mendapat pencen penuh jika dia mempunyai sekurang-kurangnya 24 bulan sumbangan dalam 40 bulan terakhir sebelum kematian atau mempunyai sumbangan sekurang-kurangnya dua pertiga Pencen penakat dibayar kepada tanggungan yang termasuk balu, duda dan anak di bawah umur 21 tahun kecuali mereka yang cacat.

Sekiranya tidak ada tanggungan segera, iaitu tidak ada janda, duda atau anak,ia boleh diberikan kepada adik-beradik, ibu bapa dan datuk dan nenek moyang jika ibu bapa yang diinsuranskan telah meninggal dunia. Bantuan ilat dibayar jika orang yang diinsuranskan tidak layak untuk pencen hilang upaya tetapi mempunyai sekurang-kurangnya 12 bulan caruman.

Kadar pencen ilat adalah bagi seseorang berinsurans yang telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan, pencen pokok bulanan sebanyak lima puluh peratus gaji bulanan puratanya, ditambah dengan peratus gaji bulanan purata bagi tiap-tiap dua belas caruman bulanan yang dibayar melebihi dua puluh empat bulan yang pertama ataupun bagi seseorang berinsurans yang telah genap bekerja sepanjang tempoh kelayakan yang dikurangkan di bawah subseksyen 17 3 , pencen pokok bulanan sebanyak lima puluh peratus daripada gaji bulanan puratanya.

Topik berkaitan.

LO ZIO TUNGSTENO PDF

Pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

.

BOOLEAN OPERATION CATIA V5 PDF

Keselamatan Sosial

.

IKO ROD END BEARING CATALOGUE PDF

Akta 4 - Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

.

ALEX MACCAW JAVASCRIPT WEB APPLICATIONS PDF

.

Related Articles