ANDRZEJ BATKO SZTUKA PERSWAZJI CZYLI JZYK WPYWU I MANIPULACJI PDF

Sowo sprbuj", podobnie jak sowo nie", mo esz jednak w bardzo skuteczny sposb wiadomie wy korzysta w celu podniesienia skutecznoci komuni kowania si. Jeeli Twoja praca wymaga czstych kontaktw z klientami, np. Co wtedy robisz? Moesz powiedzie co w rodzaju: Tak, inne banki te oferuj podobne produkty, ale to s kiepskie banki, jednak w taki sposb wiele nie osigniesz, poniewa: po pierwsze jest to mao skuteczne, po drugie nieeleganckie, a po trzecie tre tej wypowiedzi zawiera co nieprzyjemnego.

Author:Nazragore Tauran
Country:Saint Kitts and Nevis
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):15 February 2012
Pages:455
PDF File Size:19.60 Mb
ePub File Size:10.10 Mb
ISBN:608-6-96378-987-3
Downloads:78956
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BakreeSowo sprbuj", podobnie jak sowo nie", mo esz jednak w bardzo skuteczny sposb wiadomie wy korzysta w celu podniesienia skutecznoci komuni kowania si. Jeeli Twoja praca wymaga czstych kontaktw z klientami, np. Co wtedy robisz?

Moesz powiedzie co w rodzaju: Tak, inne banki te oferuj podobne produkty, ale to s kiepskie banki, jednak w taki sposb wiele nie osigniesz, poniewa: po pierwsze jest to mao skuteczne, po drugie nieeleganckie, a po trzecie tre tej wypowiedzi zawiera co nieprzyjemnego. Na poziomie wiadomym u Twojego rozmwcy prawdopodobnie pojawi si sprzeciw i pewien niesmak, ktry moe zmniejszy szans na podpisanie umowy. Moesz jednak swoj wypowied sformuowa w inny sposb: Tak, to prawda, inne banki rwnie dysponuj bardzo dobrymi produktami, dlatego prosz si take z nimi zapozna i sprbowa znale co, co bdzie panu pasowao, zanim zdecyduje si pan na korzystanie z naszych produktw.

Tym razem jest to duo bardziej skuteczne, ponie wa taka wypowied nie budzi wiadomego sprzeciwu w umyle Twojego rozmwcy i jednoczenie na pozio mie niewiadomym programuje porak, czego on jed nak ju wiadomie nie zauway. Moliwoci jest nieskoczenie wiele. Sprbuj zrobi sobie przerw w czytaniu. Ostatnim sowem o szczeglnej mocy, ktre chcia bym Ci w tym rozdziale zaprezentowa, jest ale".

Tym razem rwnie zaczniemy od krtkiego wicze nia, ktre pozwoli Ci w peni zrozumie, co dzieje si w Twoim umyle, kiedy syszysz to sowo. Przeczytaj zdania znajdujce si poniej i ponownie bardzo uwanie obserwuj, jak reaguje na nie Twj umys. Czy ju zauwaya, w jaki sposb sowo ale" wy wiera wpyw na Twj umys? Te przykady zostay spe cjalnie tak skonstruowane, aby mona byo to zjawisko z du atwoci zauway.

Zastanw si, co by poczu, kiedy kto powiedziaby jedno z tych zda do Ciebie? Czy byby do koca przekonany, e tak naprawd my li? Sdz, e nie. Poniewa sowo ale" ka suje i uniewania na poziomie niewiadomym t cz zadania, ktra si przed nim znajduje. Na poziomie wiadomym informacja zostaa zauwaona oraz zaak ceptowana i jednoczenie wykasowana na poziomie niewiadomym, co oznacza, e w ten sposb zostao przygotowane miejsce na wprowadzenie innej informa cji, ktr moe by take sugestia.

Tre obu czci zdania, przed i po ale", nie powinna by zbyt wyranie zwizana ze sob. Jest to bardzo istotne i kluczowe dla skutecznoci wykorzystania tej struktury lingwistycznej.

Gdy powiem Jest duo dobrych ksi ek na temat perswazji, ae moja jest najciekawsza", to pomylisz sobie, e nachalnie reklamuj swoj ksik, i skutek moe by odwrotny do zamierzonego wywo am niech, ktra si skojarzy z ksik. Skuteczniej sze bdzie powiedzenie Jest duo dobrych ksiek na temat perswazji, ale Wracajc do mojej ksiki Pozostaje wwczas niejasne wra enie, e nie ma tak wielu innych dobrych ksiek na temat perswazji.

Powrmy do poprzedniego przykadu dotyczcego produktw bankowych. Jeeli powiedziaby takie zdanie: Tak to prawda, inne banki rwnie dysponuj bardzo dobry mi produktami, ale poniewa rozmawiamy, chciabym zapre zentowa dzisiaj to, co mj bank ma do zaoferowania, Tak to prawda, inne banki rwnie dysponuj bardzo dobry mi produktami, ale nasz bank ma najlepsze produkty, Poniej prezentuj kilka nastpnych przykadw, ktre pozwol Ci jeszcze lepiej zrozumie istot me chanizmu wywierania wpywu na umys czowieka przy uyciu tego wzorca jzykowego.

Ma pan prawo uwaa, i nasza oferta jest zbyt droga, ale skoro ju rozmawiamy, to chciabym zaprezentowa korzyci pynce z udziau w szkoleniach organizowanych przez nasz firm.

Moesz mie dzisiaj bardzo duo rnych zaj, ae skoro ju spotkalimy si i jest taka pikna pogoda, to moe warto si zastanowi, w jak bardzo przyjemny sposb moemy go wsplnie spdzi. Wiem, e moesz mie wiele rnych pyta zwizanych z tym, o czym opowiadaem przed to wycigasz intencj tej wypowiedzi, ktr w tym kon kretnym przypadku jest wykasowanie na poziomie nie wiadomym przekonania Twojego rozmwcy o tym, e inne banki rwnie dysponuj bardzo dobrymi pro duktami, na wiadomy poziom jego umysu, co sprawi, e nie zaakceptuje on tej informacji, ktra znajduje si w czci zdania po ale".

Dlatego, e prze niesienie intencji Twojej wypowiedzi na poziom wia domy psuje cay mechanizm tego wzorca lingwistycz nego. Jest jak wytumaczenie artu w chwil po jego opowiedzeniu. Jeli jednak swoj wypowied sformu owaby w taki sposb: to w umyle Twojego rozmwcy zajdzie inny proces.

Po pierwsze, na poziomie wiadomym zauway fakt, e wypowiedziae si w sposb pozytywny o produktach innych bankw, lecz nie zauway tego, e sowem ale" wykasowae to na poziomie niewiadomym i skierowa e ca jego uwag na tre drugiej czci zdania, ktra dotyczy produktw Twojego banku. Innymi sowy, po sugujc si tym wzorcem w subtelny sposb, potwier dzasz dowiadczenie swojego rozmwcy, kasujesz je na poziomie niewiadomym i zmieniasz kierunek kon centracji jego wiadomego umysu.

Bardzo ciekawe, nieprawda? Teraz chciabym zapozna Ci z pewnym zjawiskiem, ktre ma odrobin inny charakter od tego, co poznae we wczeniejszej czci rozdziau. Jest ono jednym z fundamentw, na ktrych oparty jest cay jzyk per swazji, dlatego tak wane jest, aby nauczy si wyko rzystywa to zjawisko ju teraz, zanim poznasz kolejne fascynujce struktury lingwistyczne.

Oglnie rzecz ujmujc, skuteczna komunikacja po lega na przeprowadzeniu Twojego rozmwcy z miej sca, w ktrym si znajduje, do miejsca, w ktrym Ty chcesz, aby si znalaz. Innymi sowy, moe on mie pewn opini, a nawet przekonanie na dany temat, a Twoim celem jest zmiana tego w korzystny dla Ciebie sposb.

Wytumacz to na poniszym przykadzie. Zamy, e kupie sobie nowe, bardzo drogie buty, ktre doskonale pasuj do Twojego najlepszego garni turu. Jednake po kilku dniach chodzenia zauwaye, e w jednym z nich zacza si odkleja podeszwa. To odkrycie spowodowao u Ciebie, delikatnie rzecz uj mujc, uczucie irytacji. Zapacie przecie bardzo du o pienidzy, co oznacza, e miae prawo oczekiwa, i obuwie to posuy Ci troch duej ni te kilka dni.

Zapakowae wic buty do firmowego pudeka, a nastp nie udae si do sklepu, w ktrym dokonae tego za kupu, w celu zoenia reklamacji. Teraz chciabym, aby przez chwil zastano wi si, jaka bdzie Twoja reakcja na te sowa. Czy po wiesz z pokor: Ma pani racj, on faktycznie nie jest uszkodzony, bardzo prze praszam, e si uniosem i e w ogle zawracaem pani gow.

A moe raczej powiesz co takiego: Jak to nie jest uszkodzony, przecie wyranie widz, e odkleja si podeszwa. Chciabym rozmawia z kierownikiem sklepu! W zdecydowanej wikszoci przypadkw ludzie zare aguj w ten drugi sposb. W tym miejscu warto zasta nowi si, czym jest to spowodowane? Odpowied na to pytanie jest bardzo prosta, a z perspektywy skutecz nego korzystania z moliwoci, ktre ofiarowuje jzyk perswazji, ma niezwykle doniose znaczenie.

Jest to mianowicie powodowane tym, e ekspedientka swoj wypowiedzi, a nawet swoim zachowaniem pozawerbalnym pamitaj o tym umiechu na twarzy zaprzeczya pewnym elementom Twojego biecego dowiad czenia! Jest to elementarny bd, jake czsto popeniany przez tych ludzi, ktrzy jeszcze nie znaj nawet podstaw jzyka perswazji, podczas komunikacji z innymi. Reakcja ekspedientki na reklamacj, zaprezentowana powyej, moga jedynie wzbudzi silny wewntrzny sprze ciw, a Ty prawdopodobnie powiedziae sobie w mylach: Nie, ona nie ma racji.

Przecie ja widz, e ten but jest uszko dzony. Powinienem o tym porozmawia z kim kompetentnym. Taki by rezultat tego, e ekspedientka zaprzeczya pewnym elementom Twojego biecego dowiadczenia.

A gdyby jej wypowied brzmiaa inaczej, np. Prosz chwil poczeka, ja zawoam kierowniczk i wsplnie zastanowimy si nad najbardziej satysfakcjonujcym pana wyjciem z tej sytuacji. W tym przypadku nasza ekspedientka potwierdzia wszystkie zauwaalne, zwizane bezporednio z butami i reklamacj, elementy Twojego dowiadczenia, nastp nie zaproponowaa konstruktywne i satysfakcjonujce rozwizanie.

W bardzo elegancki i skuteczny sposb sprawia, e zamiast denerwowa si faktem, e but jest uszkodzony, zacze myle o tym, jak bardzo satys fakcjonujce rozwizanie zaproponuje obsuga sklepu. Jaki z tego wniosek?

GALIP CANSEVER PDF

Sztuka Perswazji Czyli Jezyk Wplywu i Manipulacji

Also, allows quickly viewing any Flickr photo on black background in large size. Want to Read saving…. Batka Blue 2 by Om Ethnic. Piotrek Dusik rated it did not like it Dec 05, Bbatko trivia or quizzes yet.

GRABLJIVICA SIMONIDA MILOJKOVIC PDF

Batko Andrzej - Sztuka Perswazji Czyli Jezyk Wplywu I Manipulacji

Z tego powodu na wspomnianym szkoleniu nauczyem agentw ubezpieczeniowych jednej rzeczy. Jeeli na pocztku takiego spotkania zaczynaj mwi wprost, e mona zarobi due pienidze, kupi sobie dobre samochody i jednoczenie zapewni bezpieczestwo finansowe na reszt ycia, to ludzie zaczn si zamyka na tak informacj, a ich wiadome umysy bd si temu sprzeciwia. Jeeli natomiast powiedz: Prosz pastwa. Ja wiem, e maj pastwo rne oczekiwania, ale chciabym na samym pocztku uprzedzi. Nie bdziemy tutaj rozmawia o ogromnych pienidzach, ktre moecie zarobi, ja w ogle nie bd mwi o tych luksusowych samochodach, o ktrych cz z was zawsze marzya, ani o duych domach, nie bdziemy mwi o setkach tysicy zotych, o bezpiecznej staroci. To jest powane spotkanie i dlatego chciabym, abymy porozmawiali o naszej firmie i na pocztek o strukturze produktw.

ANDRZEJ BATKO SZTUKA PERSWAZJI CZYLI JZYK WPYWU I MANIPULACJI PDF

LASERS AND NONLINEAR OPTICS BY BB.LAUD PDF

.

Related Articles