ANTIGONA LEKTIRA PDF

Eteokle za Kreonta postaje junak koji se borio za svoju domovinu, a Polinik izdajnik. Slijedi prva strofa ulazne pjesme koja opisuje jednog od sedmorice koji su se digli protiv Tebe. Radi se o Kapaneju, kojeg je Polinik doveo iz Arga. Naime, netko je Polinikovo tijelo posuo suhim prahom i obavio sveti obred te ga pokopao.

Author:Mura Goltibar
Country:Honduras
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):18 August 2014
Pages:171
PDF File Size:10.8 Mb
ePub File Size:3.19 Mb
ISBN:296-8-55953-646-5
Downloads:5571
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalagisGlavni protagonisti ovog dela su Antigona, koja je utelovljenje ljudske dobrote i Kreont, tebanski kralj. Njih dvoje su nosioci sukoba i sukobi su im nepomirljivi. U senci Antigone i Kreonta nalaze se i ostali likovi poput Antigonine sestre Izmene koja nije imala hrabrosti da se suprostavi Kreontu. Ne zna da li da se prikloniti ocu ili verenici. Ali na kraju vidimo da je ipak pobedilo dobro. Vrsta dela: drama Mesto radnje: Teba Na pozornici je prikazan kraljevski dvor u Tebi.

Antigona izlazi iz kraljevskog dvora, a onda i Ismena. Argivci su opkolili Tebu, ali Tebanci su odbili prvi da napadnu. Argivci su sebe smatrali pobednicima jer je Eteoklo prvi izdahnuo. Kralj Kreont sahranio je samo jednog brata, Eteokla i zabranio je da se Polinika, kao izdajnika Tebe, sahranjuje i oplakuje. Za sahranu svog brata, bila je spremna da umre. Kreont je bio veoma ljut, sumnjao je na pobunjenike koji su radili protiv njega i njegove vladavine.

On plovi brodovima morem i plugovima kopa po kopnu. Uhvatio ju je dok je plakala na Polinikovom grobu. Seli su na liticu da do njih ne bi dolazio smrad. Kad su ju uhvatili, devojka nije pokazivala strah. Znala je za njegov nalog, ali nije cenila zakon jer nije donesen od strane Zevsa i Pravde.

Ali pre reda mreti za korist smatram svoju i za blagodat. Antigona je bila verena za Kreontova sina Hemona.

U prvoj strofi i antistrofi zbor peva o zlu koje donose jad i beda koja se svalila na Labdakov rod. U drugoj strofi i antistrofi govori se o Labdakovom rodu potomci Labdaka koji je bio Lajev otac, a Edipov deda. Jedina je odlazila po svojoj volji u Had. Odvode je s pozornice. Hor dalje peva o Likurgu, Fineju, Kleopatri i Ideji. Kreont se predomislio i pozvao sluge da Poliniku iskopaju grob. On isto odlazi sa slugama. Imao je dva sina, Megareja i Hemona.

Nakon toga krenuli su prema Antigoninoj tamnici da bi je oslobodili. Videli su da se Antigona obesila, a Hemon je kraj njenih nogu plakao za njom. Prepun besa i pomutnje u glavi Hemon se probode i umire. Vrata dvora se otvaraju i prikazuju mrtvu Euridiku. Priziva sopstvenu smrt. Ni u jednom trenutku ona se nije predomislila zbog svojih odluka, iako je oplakivala svoju sudbinu.

Ismena misli da sestrom vlada strast i ludilo i da je zbog toga nerazumna. Izmena — Antigonina suprotnost koja postupa u skladu sa svojim strahovima. Pretpostavlja se da je umrla neudata, bez dece. Kreont — tvrdoglav, vodi se samo nad svojim zemaljskim i suverenim zakonima. Sofokle se smatra predstavnikom Periklovog vremena. Napisao je drama, a samo njih je ostalo poznato.

Uneo je neke novitete nakon Eshila.

LA DECADENCIA DE LA MENTIRA OSCAR WILDE PDF

Antigona Sofoklo

.

INTERROGATION MACHINE LAIBACH AND NSK PDF

.

LUCRETIA TITIRCA PDF

.

JOHN ROMANIELLO SUPERHERO WORKOUT PDF

.

Related Articles