ISTIGHFAR RAJAB PDF

Dan barang siapa membaca istighfar ini dalam seumur hidupnya empat kali, tiga kali, atau dua kali, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah swt. Rasulullah saw. Astaghfirullahal adziim 3X. Artinya: Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung 3x.

Author:Kajin Zugor
Country:Benin
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):27 August 2008
Pages:299
PDF File Size:3.84 Mb
ePub File Size:5.57 Mb
ISBN:613-3-72776-558-7
Downloads:89188
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DaisarBarangsiapa yang membaca istighfar ini atau meletakkan tulisannya di dalam rumahnya atau pada hartanya, atau mengandalkan segala sesuatu kepadanya maka Allah SWT akan memberikan kepadanya pahala yang sama dengan pahala delapan puluh ribu nabi, para shiddiiqiin, para malaikat dan para syuhada, juga pahala haji dan umroh serta pahala membangun delapan puluh ribu buah masjid.

Dan barangsiapa yang membaca istighfar ini selama hidupnya sebanyak empat kali, tiga kali atau dua kali, maka diampunilah segala dosanya, sekalipun pada awalnya dia harus masuk neraka. Seyogyanya istighfar ini dibaca setiap malam atau siang hari, agar dapat meraih pahala yang besar tersebut.

Ya Allah! Sesungguhnya hamba telah termasuk golongan orang-orang yang berbuat Dzolim, hamba memohon ampun kepadaMu, tiada Tuhan melainkan Engkau yang mengetahui yang goib dan Nampak dari setiap keburukan yang aku kerjakan di waktu siang maupun di kegelapan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dan Engkau menyaksikan akan segala perbuatan maksiat itu baik dilakukan dengan sengaja, lupa atau lalai wahai Dzat yang Maha murah hati dan Maha Mulia, Maha juga memohon ampun kepada Tiada tuhan melaikan Engkau, Maha suci Engkau sesungguhnya hamba telah termasuk golongan orang-orang yang berbuat dzolim dan aniaya.

Wahai Tuhanku! Ampuni dan sayangilah hamba dan terimalah taubat hamba karena sesuggunya Engkau maha Penyayang, hamba juga memohon ampun dari setiap kewajiban yang telah Engkau wajibkan atas diri hamba dari permulaan malam hingga akhir siang lalu aku meninggalkan kewajiban itu dengan sengaja, salah dalam mengerjakan,lupa ataupun dengan sebab lalai, hamba juga Akan dimintai pertanggung jawaban atas segala sunah-sunah Nabi Muhammad SAW yang hamba tinggalkan SEJARAH ISTIGFAR RAJAB Pada zaman nabi SAW, hidup seorang yang fasik yaitu orang ngaku iman tapi senang melakukan dosa, bernama Abdullah Bin Shulton, ketika ia meninggal tak seorangpun mau memandikan, menyolatkan apalagi menguburkannya.

Saat itu turun malaikat jibril turun menyampaikan berita untuk memberitahukan agar mendatangi rumahnya dan memberikan kewajiban orang hidup terhadap orang mati, lalu nabi seperti biasa mengajak para sahabat untuk memandikan, mengkapani, menyolatkan dan mengkuburkan jenajahnya.

Sepulang dari pemakaman ada keheranan dalam diri nabi, sahabat berkata: wahai baginda rosul, boleh kami bertanya?? Terus alasan kenapa kami tersenyum keatas karena kami melihat para bidadari berlomba-lomba memberikan minuman untuk roh mayit tersebut.

Para sahabat pun heran, dengan bijak nabi mengajak para sabahat untuk mendatangi rumah mayit tersebut karna pengen tahu amalan apa yang di perbuat oleh mayit tersebut hingga mendapat tempat terbaik di sisiNYA Ketika sampai dirumah nya, terlihat sepi, maka sahabat mengetuk rumah tersebut sambil mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada yang menjawabnya, namun ketika di beritahukan ada nabi yang ikut serta akhirnya pintu tersebut di buka, ternyata seorang wanita tua dan ia adalah istrinya, dan di persilahkan masuk para rombongan.

Setelah itu nabi mencerikan apa yang nabi lihat ketika proses pemakaman bahwa terjadi keajaiban-keajaiban terhadap suaminya, istrinya malah heran….

Nabi pun berkata: "wahai ibu… boleh tahu apa amalan suami anda hingga mendapat nugrah seperti itu??? Wahai Ali tolong di catat "kata nabi sambil menyuruh ali "iaya.. Aku bertaubat kepada-Nyadari segala perbuatan maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran, penglihatan dan perasaan yang Engkau benci. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas, yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan serta dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada aku.

Engkau yang Qadim dan yang akhir, dan Engkau atas segala sesuatu berkuasa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada-Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada-Mu dari dosa yang kemudian diulanginya. Aku mohon ampun kepada-Mu atas amal yang tujuannya untuk-Mu tetapi dicampuri hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Aku mohon ampun kepada-Mu atas khianatku terhadap janji-Mu padaku, dan aku mohon ampun kepada-Mu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang.

Aku mohon ampun kepada-Mu dari segala nikmat pemberian-Mu padaku yang aku menyalah gunakannya pada perbuatan durhaka, dan aku memohon ampun atas segala dosa yang tiada pengampunnya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seorangpun selain kepada-Mu, dan tidak melapangkannya kecuali rahmat dan santunan-Mu dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunan-Mu. Aku mohon ampun kepada-Mu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku mohon ampun kepada-Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, bahwasanya aku menganiaya diri.

Aku mohon ampun kepada-Mu wahai Dzat yang tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Mengetahui barang ghaib dan nyata, dari setiap kejahatan yang aku lakukan di siang hari ataupun malam, tersembunyi atau terang-terangan.

Engkau senantiasa melihat aku, setiap aku melakukan maksiat pasti Engkau melihatnya baik perilaku yang aku sengaja, salah ataupun lupa wahai Dzat yang Penyantun lagi Pemurah.

Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan kasihanilah serta terimalah taubatku. Engkau sebaik-baik yang Mengasihi. Aku mohon ampun kepada-Mu atas pelanggaranku meninggalkan ibadah fardhu yang diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam, baik yang aku sengaja atau yang tidak, yang lupa atau yang aku abaikannya, dan aku dituntut karenanya dan dari setiap perjalanan sunnah nabi Muhammad SAW yang aku tinggalkan karena lupa atau khilaf, dungu atau menggampangkannya, sedikit atau banyak dan aku mengulanginya.

Engkau yang mencukupi aku, Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong, tiada kekuatan dan kemampuan melakukan ibadah kepada-Mu serta menjauhi larangan-Mu kecuali dengan pertolongan dari-Mu Yang Luhur dan Agung. Semoga Allah memberi shalawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Maka hendaklah dibaca akan dia pada tiap malam atau siang supaya dapatlah pahala yang tersebut itu.

CAUSAS DE MIOMATOSIS UTERINA PDF

Zikir Dan Istighfar Rajab

Sebagai manusia, pasti kita tidak lari dari berbuat kesilapan, sengaja mau pun tidak sengaja. Semoga amalan Istighfar Rejab dapat memberi harapan agar terampun jua segala dosa dan ketelanjuran untuk menghadapi hidup sesudah mati nanti. Di suatu hari di suatu masa, mati kan datang jua!!! Kerana siapa yang membacanya, atau menyimpan tulisannya di dalam rumah atau pada harta bendanya, atau tulisan itu di bawa kemana saja ia pergi, maka Allah memberi kepadanya pahala 80, nabi, 80, siddiqin, 80, malaikat, 80, orang mati syahid, 80, orang yang beribadah haji dan pahala membangun 80, masjid. Apabila lelaki tersebut meningggal dunia, anak perempuannya tidak menemui sesiapa pun yang mahu membantunya menguruskan jenazah ayahnya. Pergilah dan memandikan jenazahnya, kafankannya, sembahyangkannya serta kebumikannya.

ABNT 6034 PDF

Rajab Istighfar

Tweet Bagi sebagian orang, mungkin baru pertama kalinya mendengar istighfar Rajab dan bagi sebagian lain mungkin sudah terbiasa dengan bacaan istighfar yang dibaca pada bulan Rajab ini. Namun bagi sebagian ulama salafi, mereka justru menganjurkannya, bukan melihat dari tidak atau adanya dalil yang menyertai amalan tersebut. Tapi berdasarkan inti dari tujuan amalan tersebut, dalam rangka mengagungkan bulan Rajab dengan cara melaksanakan berbagai amalan yang pada bulan-bulan biasa tidak atau jarang diamalkan. Bacaan istighfar tersebut hanyalah salah satu cara berzikir kepada Allah. Penamaan istilah "istighfar Rajab", adalah penamaan orang-orang agar lebih friendly dan gampang diingat.

Related Articles