IVANA BRLIC MAZURANIC PRICE IZ DAVNINE PDF

Jedino se kod Potjeha bijes nije sakrio jer on nije lagao djedu. Bjesomar ponovno naredi bijesu da se pobrine za Potjeha kako se ne bi sjetio istine. Potjeh se smjesti kraj zdenca, ali i tamo ga je slijedio bijes i maltretirao ga je. Bijes pozove druge bjesove da mu pomognu u njegovu poslu.

Author:Grokazahn Grolar
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):7 October 2011
Pages:331
PDF File Size:11.58 Mb
ePub File Size:7.87 Mb
ISBN:747-4-33709-332-2
Downloads:8219
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DijarZbirka je prvi put izdana Sve to govori o njenoj velikoj pripovjednoj snazi. Jedino se kod Potjeha bijes nije sakrio jer on nije lagao djedu. Bjesomar ponovno naredi bijesu da se pobrine za Potjeha kako se ne bi sjetio istine.

Potjeh se smjesti kraj zdenca, ali i tamo ga je slijedio bijes i maltretirao ga je. Bijes pozove druge bjesove da mu pomognu u njegovu poslu. Potjeh ih uspije zatvoriti u zdenac, ali zbog silne buke koju su radili ih pusti te su pobjegli u goru, a s njim je ostao samo onaj prvi bijes. Oni se naviknu jedan na drugoga i Potjeh provede prvu godinu kraj zdenca.

Bjesomar je dao trojici bjesova odrezati rogove, ali to nije izbrisalo sramotu njegove vojske zbog neuspjelog zadatka. Glavna ideja bajke je veliko prijateljstvo koje ne poznaje granice. Upravo su se ova dva lika brinula jedno za drugo i pomagala su koliko je to god bilo potrebno.

Upravo je ona zajahala jednog od vranca i krenula prema dalekom svijetu. Jahala je preko rijeka, brda i polja te dojahala na pustu i hladnu ravnicu. Seljani su probili nasip i voda je umjesto jednog potopila i drugo selo. Savjetom bake i djeda djeca su tada izorala polja i pripremila za sadnju. Rekla mu je da na put mora krenuti za vrijeme mladoga mjeseca kada dan stane svitati.

Palunku to sve nije bilo niti bitno jer se nije mislio vratiti. Morske djevice zavrtjele su kolo i nastao je veliki vir koji je Palunka poveo na dno. Zapravo se nalazio u velikoj dvorani Kralja Morskoga. Kada ga je Palunko malo bolje pogledao, u njemu je vidio svog izgubljenog sina Vlatka.

Palunko je bio prestravljen. Molila je svog oca da joj preda svoju vojsku kako bi se osvetila. Ranjen je bio i Oleh ban. Pogledala je prema nebu i tad ju je zapazilo Sunce. Rane Oleha bana brzo su zacijelile uz Nevu. Na livadi ispred dvora mlade carevne ugledala je Oleha bana i zaljubila se. Sunce je Nevin djever. Nakon sprovoda su svi bili u kolibici osim djece. Kada su vidjela da orao nosi Rutvicu rekle su mu neka ju spusti na stijenu koja se zvala Razdijeli.

Penjao se on planinom i stigao do velikih stijena. Krenula je ona prema rupu, a dijete za njom. Kada je Jaglenac stigao do kraja, vila je preltjela rupu, a on pao u nju. Primjetila je kako se sprema nevrijeme i kako su se crni oblaci pojavili svuda naokolo. Mora da se sprema nevrijeme, pomislila je. Rutvica je promatrala oluju koja se sprema. Oluja je nestala i opet je zasjalo sunce. A gdje je sada Jaglenac? Nagnule su se nad rupu, a Jaglencu ni traga ni glasa.

Sunce ga je obasjavalo,a one su bile izrazito ljute. Bilo bi najbolje da ga otruju. Brzo se jedna od vila zaputila prema polju blizu planine kako bi nabrala otrovne jagode.

I sam Jaglenac je stigao do tog polja na kojemu su se nalazile i crvene i crne jagode, redom sve otrovne. Niti je umro, nit se otrovao.

Tako je Jaglenac skoro stigao pred crkvicu gdje je sjedila Rutvica. Rutvica se dobro brine o svom malenom bratu Jaglencu. Bila je vrijedna i kako bi mogla prehraniti sebe i sina zaposlila se kod nekog gazde gdje je prela i tkala za cijelu njegovu obitelj.

Zmaj je bio umoran od riganja vatre na Jaglenca. Prepolovio je velikog Zmaja. Tako ga je provela kroz planinu i odvela do jezera. Relja i vila su stigli do brazdice i vidjeli djecu na svetom jezeru. Uzburkala se u njemu plemenita krv. No, Rutvica je negodovala i rekla kako to nije dobar plan. Jagor je to sve dugo trpio, ali jednoga dana obuzela ga je silna tuga. Tamo su samo bile kravica i koza koje je Jagorova majka othranila. Od toga dana vidio je promjene.

I tako je toga dana opazila Jagora i pripremila se za napad. On se probudio te ga je povela za ruku do najdubljih dijelova. Tamo su za babu sluge radile obroke. Na to se baba samo nasmijala i odvela dijete dalje do velikog prostora pod zemljom. Tamo su se nalazile velike ovce, crvene vune. Jagor na to uzdahne, a baba mu opet odgovori da se ne boji. Povela je Jagora dalje kroz rov i pustila ovce koje su krenule uzbrdo po rovu do drugog otvora. Na polje nije bilo drugog ulaza i izlaza osim kroz rov Poludnice.

Jedan su dan prolazile livada prepunima izvora vode. Tamo se kravica napasla i napila vode. Koza se tamo najela i napila vode. I ode kozica sama. Ugledala je Jagora kako spava. Stresla je glavom, a konopac s njezinih rogova, padne upravo pred Jagora i kozica ga izbavi. Na to su zajedno izmoreni pali na pod. Htio je da ga kozica napoji svojim mlijekom. Prolazila je iz jedne prostorije u drugu i sama je sebi govorila kako je sretna jer je sama i sve je njezino.

I tada nestane. Baba joj objasni svoj plan. Malo nakon toga, dolaze krava, kozica i Jagor. Jednim je okom iz rova zemlje virila i baba Poludnica. Pred Jagorom je stajalo sve njegovo dobro. Nije mogla izlaziti po mraku jer bi se zaledila. Zalagao se za pravdu i najbolje se brinuo za Jagora. Uvijek bio tu uz Jagora kada mu je to bilo potrebno.

Krava i kozica — prijateljice malenog Jagora. Nikada nisu od njega odustajale i htjele su mu dobro. Imao je dugu sijedu bradu i bio je jako star.

Starac ga je time spasio da ne upadne u rov. No, vode nije bilo nigdje. Naredio je kmetovima da do njih dovedu vodu. I tako su kmetovi odmah iskopali veliku grabu kroz koju su naveli potok te je voda potekla do javora i do njihovih korijenja. Djed Neumijka se nikada ne smije, ne brije niti podrezuje nokte. Tako je volio svakoga tko bi ispravio i malenu vlat trave, a onoga tko bi pomogao stablu, prozvao bi ga bratom. Kada mu je to sve naredio, djed Neumijka je nestao s kule. Jelena se nije mogla pomiriti s tim da njezina djeca uslijed tolikog bogatstva moraju odrastati vani na jakom suncu i zimi.

Baka ga je nazvala Toporko. No, razlika je bila u njihovom izgledu. On je bio mudar poput starca. Bilo je podne i sunce je pripeklo. I malo nakon toga, nastala je rupa u zidu. Neka ih ukrasi srebrom i okiti svilom. Svi su veselo kliktali, jedino je dvorski sve promatrao s ljutnjom sa zidina.

HOW TO CREATE A FREAKINFABULOUS SOCIAL MEDIA STRATEGY PDF

Priče iz davnine

.

BIJEG MILUTIN CIHLAR NEHAJEV PDF

IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ : PRIČE IZ DAVNINE

.

APC SMART UPS 2200VA USB SERIAL RM 2U 230V PDF

.

CELTX CONVERT TO PDF

.

Related Articles