KONTEJNERSKI BRODOVI PDF

Duljina ovih brodova u prosjeku je iznosila do metara, gaz 11 do 12 metara, a kapacitet 3. Na palubu se u irinu moglo sloiti i do 13 redova kontejnera. Takoer, pokazalo se da su Panamax brodovi isplativi jedino na duljim relacijama, jer su zbog velikog kapaciteta provodili dulje vrijeme na prekrcaju u lukama, a dodatni problemi su se stvarali ukoliko je brod morao ticati velik broj luka. Panamax brodovi nastavili su ploviti i do dananjih dana, ali se Iz tog razloga cijela generacija je nazvana Post Panamax.

Author:Doukree Goltijinn
Country:Kosovo
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):23 May 2011
Pages:199
PDF File Size:15.61 Mb
ePub File Size:19.13 Mb
ISBN:182-7-92549-806-9
Downloads:15549
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SanrisRazvoj kontejnerizacije Razvoj kontejnerizacije u Hrvatskoj Vrste kontejnerskih brodova prema generacijama razvoja Prva generacija kontejnerskih brodova Druga generacija kontejnerskih brodova Peta generacija kontejnerskih brodova Kontejnerski brodovi LO-LO sustava Kontejenerski brodovi RO-RO sustava Vrste kontejnerskih brodova prema namjeni Obalne kontejnerske dizalice Suvremeni informacijski sustavi na kontejnerskim terminalima Opisan je ukratko i razvoj kontejnerizacije u Republici Hrvatskoj.

Tako je Brodovi multimodalnog transportnog sustava. Pomorski fakultet u Rijeci, New York: Fordham University, McLean je uskoro izgradio i pet sestrinskih brodova te stvorio svoju prvu flotu pod okriljem tvrtke Pan Atlantic. Moeller Group, tj. Godine Kos, S. Morska kontejnerska transportna tehnologija. Rijeka: Pomorski fakultet u Rijeci, Ostale hrvatske luke nemaju specijalizirane kontejnerske terminale, iako postoji kontejnerski promet u Splitu i Zadru, ali on je zanemariv.

Odnos tih lokacija prikazan je na Slici 2. U ovu generaciju spada i prvi brod za prijevoz kontejnera Ideal-X. Duljina ovih brodova u prosjeku je iznosila do metara, gaz 11 do 12 metara, a kapacitet 3. Iz tog razloga cijela generacija je nazvana Post Panamax. Do Post Panamax Plus modela s kapacitetom od 8. Ova klasa broda ima kapacitet od Izgled i raspored grotala na kontejnerskom brodu prikazan je na Slici 4.

Kao i kod kontejnerskih brodova s poklopcima, ovi brodovi u potalublju 20 Ibidem, Ta tehnologija koristila se i na McLeanovim prvim kontejnerskim brodovima na koje su se kontejneri dovozili kamionom. Slika 10 prikazuje suvremeni RO-RO brod u plovidbi. Najistaknutija karakteristika RO-RO brodova su brodske rampe, tj. Duljina teglenica je Slika 11 prikazuje suvremeni LASH brod s ukrcanim teglenicama.

Ako luke nemaju dovoljno remorkera za razvoz teglenica, onda redovito brod ima svoje remorkere. Zbog toga se razvilo nekoliko tipova LASH brodova. Ukrcaj teglenica sa teretom obavlja se kroz krmeni dio broda. Ti brodovi imaju kapacitet od najmanje 3. Brodovi matice ne mogu pristati u svaku luku s obzirom na dubinu pristana i opremljenost kontejnerskog terminala. Zato pristaju u velike tzv. S takvih hub terminala iskrcani teret dalje razvoze manji tzv.

To su uglavnom mali brodovi kapaciteta od najmanje TEU-a, koji odvoze kontejnere iz hub luka u manje regionalne luke i obrnuto. Enkhuizen: Dokmar, U engleskom jeziku za mosnu dizalicu nalaze brojni nazivi, npr. Prema konstrukciji razlikujemo visokoprofilne i niskoprofilne mosne dizalice. Slika 14 prikazuje suvremenu kontejnersku niskoprofilnu dizalicu. Slika 15 prikazuje izgled trostrukih kolica kod prekrcaja.

Vidljivo je da su i generacije kontejnerskih dizalica dobile ime prema generacijama kontejnerskih brodova. Najstarija generacija suvremenih kontejnerskih dizalica, Panamax, imala je nosivost od 40 do 50 tona i mogla je dohvatom pokriti 13 redova kontejnera. Dvije su osnovne vrste brodova LO-LO tehnologije — 42 kontejnerski brodovi s grotlima i poklopcima, te kontejnerski brodovi bez poklopaca, tzv. Prema namjeni razlikujemo brodove matice i brodove feeder servisa.

Antonini, N. Cudahy, B. Komadina, P. Lamb, T. Van Dokkun, K. Zelenika, R.

DESCARGAR EL INQUISIDOR PATRICIO STURLESE PDF

Kontejnerski brodovi

Predsednik Truman MSC Venecuela MSC Beatrice Razvoj kontejnerskih brodova prati i razvoj kontejnerizacije. U razvoju i standardizaciji kontejnerizacije bitnu ulogu imale su i vojne opskrbe u doba Drugog svetskog, Korejskog i kasnije Vijetnamskog rata sistem CONEX , kada je primena kontejnerskog transporta znatno smanjila vreme isporuke tereta.

IRF710 DATASHEET PDF

Lo-Lo brod

President Truman MSC Venezuela MSC Beatrice Razvoj kontejnerskih brodova prati i razvoj kontejnerizacije.

Related Articles