INTERGAS HR 28 PDF

Geen ondoorzichtige prijzen of voorwaarden. Gewoon een duidelijk en helder aanbod. U hoeft dus niet af te rekenen met onze installateur. Wij wachten daarna altijd op de werkbon en het opleverrapport van de installateur. Zo zijn wij er zeker van dat alles juist is aangesloten. Deze sturen wij altijd per post toe.

Author:Samutaxe Salar
Country:Sri Lanka
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):26 September 2015
Pages:412
PDF File Size:6.37 Mb
ePub File Size:9.44 Mb
ISBN:752-1-69401-295-7
Downloads:18579
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NigoreHoe herken je een cv-ketel storing? De CV-ketel is een apparaat waar gas, water en elektriciteit bij elkaar komen. Een goede controle is dus van groot belang. Intergas CV-ketels zijn zeer goed beveiligd. Dit heeft wel als gevolg dat de ketel weigert wanneer deze een afwijking waarneemt. De CV-ketel geeft dit aan door middel een storingscode. Het is handig om te weten waar u moet zoeken om de storingscode te ontdekken.

Een Intergas CV-ketel geeft een storing aan indien het storingslampje 2 rood knippert. De bijbehorende storingscode is dan te vinden op het temperatuurdisplay 1 van de CV-ketel. Geen storingscode, wel problemen met mijn cv-ketel Het is ook mogelijk dat uw CV-ketel geen storingscode aangeeft op de display, maar dat er wel een probleem is.

Denk bijvoorbeeld aan: De cv-ketel maakt een fluitend, tikkend, ruisend of borrelend geluid Het vaak bijvullen van de cv-ketel Geen warm water onder de douche Voor bovenstaande CV-ketel problemen waarbij de CV-ketel display geen storingscode geeft, raden wij aan om de pagina over CV-ketel storingen te bekijken. De CV-ketel storingen zonder storingscode op de display staan daar uitgelegd inclusief stappen die u kunt ondernemen om het probleem te verhelpen.

Intergas storing 1 Intergas storing 1 heeft te maken met de temperatuur in de CV-ketel. Als het temperatuurdisplay storing 1 aangeeft betekent dat een te hoge temperatuur is waargenomen met als gevolg een te hoge druk in de ketel.

Een te hoge temperatuur en druk zorgt voor snellere slijtage van de CV-ketel en een verhoogde kans dat onderdelen van de ketel het begeven. De meest voorkomende oorzaken van storingscode 1 zijn voor u opgesomd. Stromingsschakelaar Een stromingsschakelaar registreert stroming in de leiding van uw CV-ketel. Als de warme kraan open wordt gedraaid, dient een stromingsschakelaar aan te gaan zodat er warm water wordt geleverd.

Een kapotte of vervuilde stromingsschakelaar registreert geen stroming en levert dus geen warm water af, terwijl de ketel wel opwarmt. De temperatuur loopt te hoog op omdat de ketel de hitte niet kwijt kan. Er zijn twee oplossingen mogelijk: de stromingsschakelaar moet gereinigd worden indien vervuild of de schakelaar moet worden vervangen indien deze kapot is. Waterpomp Als de waterpomp niet meer draait, maar de CV-ketel wel verwarmt, dan zal de temperatuur te hoog oplopen.

Hierdoor gaat de CV-ketel in de beveiligingsmodus en geeft een storing aan. Er zijn twee mogelijke oorzaken waardoor de waterpomp niet draait: Oorzaak 1: Kalk Er stroomt water door de ketel waardoor kalkvorming kan ontstaan.

Als de waterpomp stil staat kan verkalking voor opstartproblemen zorgen. Laat een CV-ketel daarom altijd aan staan en trek de stekker niet eruit als u bijvoorbeeld voor langere tijd op vakantie gaat. Oorzaak 2: Defecte waterpomp Een defecte waterpomp doet zijn werk niet meer en kan het water niet rondpompen met als gevolg dat de temperatuur te hoog oploopt. Lucht in de installatie Valse lucht in de installatie kan voor valse metingen van de CV-ketel zorgen.

De ketel verwarmt in dit geval wel, terwijl dit niet nodig is en dus bouwt de temperatuur zich onnodig op. Het ontluchten van de centrale verwarming is vrij eenvoudig zelf uit te voeren.

Met ons handige stappenplan kunt u dit zelf oplossen. Te weinig doorstroming De CV-installatie bevat een tal van leidingen en radiatoren. Een CV-ketel die op volle toeren draait kan de warmte niet kwijt wanneer het overgrote deel van de radiatoren dicht zijn.

Door alle radiatoren open te draaien kunt u nagaan of dit een goede oplossing is voor het probleem. Een tweede oorzaak kan een te lage pompstand zijn. Bij een te lage pompstand is de druk niet hoog genoeg om het water door de leidingen te krijgen. Het warme water komt niet goed door de gehele cv-installatie heen en de CV-ketel zal blijven verwarmen met een te hoge temperatuur als gevolg.

Verhelpen van Intergas storingscode 1 Omdat een CV-ketel storing vervelende gevolgen kan hebben voor de levensduur van uw ketel begrijpen wij dat u het probleem zo snel mogelijk opgelost wilt hebben.

Wij helpen u hier graag mee. Indien een reparatie nodig is betaalt u geen reparatie kosten, kosten voor de onderdelen en appendages, voorrijkosten en arbeidskosten. Intergas storing 2 Intergas storing 2 betekent een probleem met de aanvoersensor S1 of de retoursensor S2 van de ketel. Niet goed werkende of kapotte sensoren registreren niet of er water de ketel in of uit gaat.

Een kapotte kabelboom kan de oorzaak zijn van de storing. Verhelpen Intergas storingscode 2 Wij raden u te allen tijde aan om zonder ervaring niet zelf te proberen om een storingscode aan uw CV-ketel te verhelpen. Al is de ketel verzekerd of zit er garantie op, dan zal aangebrachte schade niet worden vergoed.

Raadpleeg in dit geval een CV-installateur. Maakt u toevallig gebruik van het Warmgarant service abonnement? Dan worden er geen kosten in rekening gebracht als wij een monteur bij u langs sturen om de CV-ketel te repareren. Intergas storing 4 Intergas storing 4 heeft bij een Intergas CV-ketel te maken met een ontbrekend vlamsignaal.

U kunt in veel gevallen zelf vaststellen wat de oorzaak van storingscode 4 is. De mogelijke oorzaken met bijbehorende oplossingen zijn hieronder beschreven. Gastoevoer Het kan zijn dat er geen gastoevoer is. U kunt zelf uitsluiten of de gaskranen afgesloten zijn. Controleer eerst of de hoofdgaskraan en de gaskraan van de CV-ketel open staan.

Als deze open staan en de ketel doet het nog steeds niet, check dan er elders in huis wel gas is. Doet het gasfornuis het bijvoorbeeld wel? Gasvoordruk Een weggevallen of te lage gasvoordruk kan een oorzaak zijn voor Intergas storing 4.

Wanneer de gasvoordruk lager dan 20 millibar is, dan zal er niet genoeg gas zijn om de verbranding op gang te kunnen brengen. Het controleren van de gasvoordruk wordt gedaan met een speciale gasdrukmeter. Verstopte sifon Onder de Intergas CV-ketel vindt u een sifon. De sifon is bedoeld om het water van de CV-ketel te filteren. Water kan hier wel doorheen, maar vuil niet.

Een sifon die te veel vuil opgevangen heeft kan verstopt raken. De sifon is doorzichtig. Is de sifon niet doorzichtig? Dan zit kan de verstopte sifon de oorzaak zijn van Intergas storing 4. Een verstopte sifon vervangen kan een lastig karwei zijn. Wij raden aan om contact met ons op te nemen zodat onze monteur u snel kan helpen met het verhelpen van de storing. Ontsteekunit en ontsteekkabel Een probleem met de ontsteekunit of ontsteekkabel zorgt ervoor dat er geen verbranding opgestart kan worden en dus werkt de CV-ketel niet.

Het vervangen van de ontsteekunit of ontsteekkabel van de CV-ketel is de oplossing. Ontsteekafstand Geen of een niet goede ontsteekafstand zorgt ervoor dat de ontsteking niet goed getimed is.

De verbranding kan ook nu niet worden opgestart. De juiste afstelling van de ontsteekafstand is nodig voor een goede werking van de CV-ketel. Als de ontsteekunit geen spanning heeft, dan kan het zijn dat de spanning van de CV-ketel af is. In dit geval kunt u zelf nagaan of er verder in huis wel stroom is.

Als er verder in huis wel stroom is, dan zal de ontsteekunit, het gasblok of beide moeten worden vervangen. Controleer aarding Een CV-ketel heeft een geaarde stroomtoevoer nodig. Is dit niet het geval, dan werkt de CV-ketel niet. U kunt proberen om de CV-ketel met een geaarde verlengkabel in een geaard stopcontact te pluggen. Verhelpen van Intergas storingscode 4 Indien u gebruik maakt van het Warmgarant service abonnement, dan komt er een monteur gratis bij u langs om u te helpen.

Er worden geen voorrij-, reparatie-, vervangings- of aanschafkosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over het Warmgarant service abonnement.

Intergas storing 5 Een Intergas CV-ketel geeft storing 5 aan wanneer er sprake is van een slecht vlamsignaal. Bij een storingscode 5 zijn verschillende oorzaken mogelijk. Enkele van de oorzaken kunt u zelf vaststellen. Bij de oorzaken zijn ook de oplossingen gegeven. De meest voorkomende oorzaken van Intergas storing 5 zijn voor u op een rij gezet. Condens afvoer De condens van de CV-ketel kan niet goed afgevoerd worden. Onder de ketel bevindt zich een sifon. De sifon is bedoeld om het vuil te scheiden van het condenswater van de CV-ketel.

Een vervuilde sifon kan de condens niet goed afvoeren en storingscode 5 veroorzaken. U kunt zelf controleren of een verstopte sifon de mogelijke oorzaak is. Er sifon is doorzichtig wanneer deze schoon is. Kunt u niet door de sifon heen kijken? Dan is deze vervuild en kan dit de oorzaak van de storing zijn. Gasvoordruk Een te lage of weggevallen gasvoordruk kan er voor zorgen dat er geen goede verbranding kan ontstaan en de CV-ketel niet zijn werk kan doen: warm water leveren.

BASES PURICAS Y PIRIMIDICAS DEL ADN PDF

Intergas Combi Compact HRE 28/24 Gas Boiler

.

AQUAMIST 2D PDF

Intergas Combi Compact HRE 28/24 Gas Boiler

.

Related Articles